ידיעות אחרונות- זמנים מודרנים
להתחיל ברגל ימין/שלי גרוס
1-1-13