מוסף גלובס
30-6-11
עולים מהתחתית/ טלי הארדבל

מתוך פרוייקט עיצוב תחתית לסירים